Enver

Enver Ramirez föddes någonstans mellan bergen i Bolivia/Peru 1977 men kom i tidig ålder som politisk flykting till Sverige. Redan under mitten av 80-talet upptäckte han hiphopen. Det första elementet han tog till sig var break, då bodde han i Norrköping. Efter att ha varit en vända tillbaka till Sydamerika kom han tillbaka till Sverige och den göteborgska förorten Hammarkullen där han kom att bilda den klassiska gruppen Hammer Hill Click redan 1994. Efter den tragiska Göteborgs-branden var det svårt att hålla ihop gruppen och folk splittrades upp. Sedan dess har Enver arbetat bland annat med teater och i kollektivet Dirty Crowd. Idag arbetar han i en studio i Majorna och hjälper bland annat unga, hungriga Göteborgsrappare att utvecklas . Gatuslang är riktigt glad att kunna presentera en 031-legend i en väldigt öppen och ärlig intervju. Trevlig lyssning!

Stöd Gatuslang genom att köpa en t-shirt här: www.wizzyclothing.com

Du hittar även Gatuslang på följande platser:

Facebook: Gatuslang
Flattr: Gatuslang
Instagram: Gatuslang
iTunes
Soundcloud: Soundcloud
Spotify: Gatuslang
Twitter: Gatuslang
Whoa: Gatuslang

Tagged with:
 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.