Avsnitt 97 – Jacob Kimvall

Jacob Kimvall föddes och växte upp i Solna innan han flyttade till Östermalm. I mitten av 80-talet upptäckte han hiphopen där graffiti kom att bli hans främsta uttryck. Hans mest aktiva period var i slutet av 80-talet och några år in på 90-talet. I början av 90-talet var han också med och startade upp tidskriften Underground Production (UP) med fokus på hiphopkultur och då främst graffiti- och gatukonstkulturen. Den arbetade han med i cirka tio år samtidigt som han också arbetade med arrangemang kopplat till graffitikulturen. Under nollnolltalet sökte han sig till den akademiska världen där han efter ambitioner att bli lärare kom att studera konst och i det ledet skaffa sig en forskartjänst och börja doktorera inom ämnet konst- och bildvetenskap med fokus på graffitikulturen. I december 2014 kom hans bok och avhandling The G-Word. Hör en spännande mans historia och tankar kring ett av hiphopens fyra element som för första gången får full fokus här i Gatuslang. Trevlig lyssning!

Du hittar även Gatuslang på följande platser:

Facebook: Gatuslang
Instagram: Gatuslang
iTunes
Soundcloud: Soundcloud
Spotify: Gatuslang
Twitter: Gatuslang